1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Przebieg schorzenia u dziecka

Objawy. Przebieg schorzenia zależnie od cech osobniczych bywa różny. W ostrej dyspepsji objawy zaburzeń ogólnych nie są tak wyraźne jak w zatruciu. Na plan pierwszy występują objawy ze strony przewodu pokarmowego. Wypróżnienia są luźne, często wodniste, żółte lub zielone, z domieszką białych grudek (mydeł ziem alkalicznych), śluzu, nieraz i żyłek krwi. Często poprzedzają je wymioty. Objawom tym towarzyszą zaburzenia ogólne: brak łaknienia, niepokój, stany podgorączkowe, spadek wagi, skóra ma zabarwienie bladoszare, zmniejszoną elastyczność. W etiologii tego schorzenia główne znaczenie ma czynnik infekcyjny, którym są wyżej wymienione zarazki. Przeprowadzenie badania bakteriologicznego jest ważne nie tylko dla stwierdzenia, z jakiego rodzaju zarazkiem mamy do czynienia. Wobec możliwości skutecznego i szybkiego leczenia antybiotykami określenie rodzaju zarazka oraz ustalenie jego oporności na antybiotyki umożliwiają nam wybór.

Dosyć często sprawa chorobowa ulega powikłaniu przez pojawienie się dodatkowego ogniska infekcyjnego w postaci zapalenia ucha środkowego, omawianego w dalszej części niniejszego rozdziału.

Leczenie powinno ogarnąć całokształt choroby, czyli musi ono być skojarzone. Z powodu obniżonej tolerancji przewodu pokarmowego dążymy do odciążenia go.

Według Tareewa w myśl założeń nerwizmu, dieta oszczędzająca zmniejsza sekrecję i perystaltykę przewodu pokarmowego, obniża przede wszystkim pobudliwość receptorów wewnętrznych przewodu pokarmowego, tym samym obniża odruchowo czynności innych narządów. W ten sposób kleje, substancje osłaniające, gorąca herbata hamują perystaltykę jelit i sekrecję w przewodzie pokarmowym i przerywają biegunki.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie jest zagadnieniem, które dotąd nie zostało dostatecznie opracowane. W szczególności, mimo zachęcających doświadczeń ze świata zwierzęcego, brak jest danych statystycznych, które przemawiałyby bezwzględnie...

Zamknij