1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PRZEMIANA MATERII DZIECKA STARSZEGO I ŻYWIENIE

Byt żywego ustroju uwarunkowany jest żywieniem, czyli nieustannym dostarczaniem materiałów zawierających energię konieczną do wzrostu i rozwoju, do wyrównania niedoborów i uszkodzeń powstających w ustroju oraz do odnowy komórek. Dostarczona energia z kolei jest niezbędna do produkcji wtórnej energii pod postacią ciepła, pewnego potencjału elektrycznego oraz zdolności do fizjologicznej pracy wszystkich narządów ustroju. Szczególnie ustrój młody — dziecko, ma znacznie większe zapotrzebowanie na materiał budulcowy oraz na energię aniżeli ustrój człowieka dorosłego. Dlatego też żywienie ustroju rosnącego, jakim jest dziecko, wymaga starannej i ciągłej dbałości. Ogromny postęp cywilizacji jest przyczyną dużych zmian w sposobie współczesnego życia, a więc również i w sposobie odżywiania. Postępy nauki przyczyniły się do zrozumienia przez szeroki ogół społeczeństwa ważności i niezbędności pewnych składników w pożywieniu, takich jak białko, sole mineralne, witaminy, substancje śladowe i inne, a które są konieczne dla utrzymania wydolności fizycznej i umysłowej człowieka. Już od zarania życia właśnie pełnowartościowe żywienie wywiera decydujący wpływ nie tylko na prawidłowy rozwój dziecka, lecz również na jego zdolność reagowania na działanie szkodliwych czynników środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a więc na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Już u inoworodka kondycja fizyczna i psychiczna zależna w znacznym stopniu od właściwego i odpowiedniego żywienia się kobiety podczas ciąży. Prawidłowe żywienie kobiet w okresie ciąży ma niewątpliwie dodatni wpływ również na sam przebieg porodu i na zmniejszenie się liczby porodów nieudanych (wcześniactwo, wady wrodzone, niedorozwoje). Toteż w okresie ciąży u kobiet należy bardzo dużo uwagi poświęcić uregulowaniu żywienia w znaczeniu unikania zarówno niedożywienia, jak i nadmiernego odżywiania. Celem właściwego żywienia w tym okresie jest zabezpieczenie dostatecznego dowozu pełnowartościowych białek, utrzymanie pewnej wzajemnej równowagi ilościowej tłuszczów i węglowodanów w stosunku do białek oraz dostarczenie witamin oraz soli mineralnych. Dalszy rozwój dziecka, po urodzeniu również będzie zależał od odpowiedniego żywienia, i to szczególnie wtedy, gdy zaistnieje możliwość niedoborów spowodowanych błędami w żywieniu się kobiety w okresie ciąży. Prawidłowe żywienie w okresie całego dzieciństwa ma ogromne i niezaprzeczalne znaczenie dla stanu ogólnej odporności. Jak wiadomo, człowiek w okresie swego dzieciństwa jest szczególnie narażony na wszelkiego rodzaju choroby zakaźne. Przyczyną tego faktu jest niedojrzałość całego aparatu odpornościowego ustroju dziecięcego. Dlatego też wszelkie niedobory w żywieniu bardzo szybko obniżają wydolność odpornościową ustroju, natomiast właściwe, pełnokaloryczne żywienie wzmaga odporność. Stąd też zrozumiałe jest olbrzymie znaczenie prawidłowego żywienia w profilaktyce pediatrycznej. Ma ono ogromne znaczenie w wieku dziecięcym, nie tylko w okresie jego zdrowia, lecz również szczególnie w czasie choroby. Zastosowanie właściwej diety w czasie choroby może w dużym stopniu przyczynić się nie tylko do łagodniejszego przebiegu choroby, lecz również do skrócenia czasu trwania choroby.

Nie ulega wątpliwości, że zdolność do życia i do dynamicznego rozwoju oraz zachowania zdrowia dziecka zależy od sztuki żywienia go tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Stały przyrost ludności i stąd wynikające nowe, inne sposoby rozdziału żywienia oraz coraz większa technizacja w przygotowaniu pożywienia zmuszają człowieka do przystosowania, a więc do pewnych zmian w dotychczasowych sposobach odżywiania się. Dużą pomoc oddaje nauka, a zwłaszcza biochemia, która pozwala na coraz głębsze poznanie procesów życiowych, a tym samym wpływu czynników pozytywnych i negatywnych żywienia na ustrój człowieka, a w szczególności dziecka.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Pęcherze bąblowca

Pęcherze bąblowca winny być podczas zabiegu operacyjnego usuwane bez ich rozrywania, gdyż zachodzi wówczas obawa zaszczepienia się pasożyta w otoczeniu pierwotnego miejsca schorzenia.

Zamknij