, superlux hd669
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PRZEMIANA MATERII

Każdy żywy ustrój przyswaja z zewnątrz pewne materiały energetyczne, które przetwarza, a następnie wydala. W ten sposób ustrój przyjmuje substancje, które są konieczne jako tworzywo materii żywej, jako części zastępcze. Zużyty dla procesów życiowych materiał oraz wyzwolona przez niego energia, niezbędna dla podtrzymania procesów życiowych, a właściwie związanych z tym procesów biochemicznych (przyswajanie — asymilacja i rozpad — dyssymilacja) w ustroju żywym, wraz z towarzyszącymi innymi procesami biochemicznymi stanowią prze-mianę materii. W wieku dziecięcym i młodzieżowym przeważają procesy przyswajania, a w wieku starczym procesy rozpadu. Do materiałów przyswajalnych (asymilowanych) z zewnątrz należą: powietrze, woda i codzienne pożywienie, które składają się na rozwój ustroju oraz utrzymanie w prawidłowym stanie wszelkich tkanek i narządów ustrojowych. Wynikiem rozpadu (dyssymilacji) są substancje, które ustrój na skuteik przemian biochemicznych wydala (dwutlenek węgla, nadmiar wody, moczu, kał, pot i in.). Do podtrzymania funkcji życiowych człowieka zostaje zużyta energia powstająca podczas procesów utleniania, które w dalszym ciągu jest źródłem energii cieplnej mechanicznej i elektrycznej. Tak więc główna energia ustrojowa powstaje z przemian biochemicznych, dla których niezbędnym warunkiem jest obecność tlenu.

Dlatego też tlen oraz możliwość ilościowego jego określania jest dobrym wskaźnikiem nasilenia spalania. Wskaźnik ten można jeszcze dokładniej określić, jeżeli się równocześnie oznacza ilość wydalanego dwutlenku węgla. W ten sposób określanie współczynnika z ilości przy-

CO swajanego tlenu oraz wydalanego dwutlenku węgla RQ = 2 pozwala. U2 zorientować się w wartości przyswajalnych z zewnątrz materiałów energetycznych (pod postacią białka, węglowodanów i tłuszczów). W ten sposób im większa będzie zawartość tlenu (O2) w danym składniku pożywienia, tym mniejsze będzie zużycie tlenu z zewnątrz pochodzącego (przez oddychanie), czyli współczynnik RQ będzie wyższy. Natomiast jeżeli zużycie tlenu z zewnątrzpochodnego dla spalania składników pożywienia będzie większe, wówczas współczynnik RQ będzie niższy. Współczynnik RQ wynosi po spaleniu wyłącznie węglowodanów . . . 1,-0-0, białek -0,8-01, tłuszczów …. -0,7-07.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Zapalenie pochwy u starszych kobiet

Stosowanie najęzykowe w postaci tzw. lingwetek ma natomiast tę dobrą stronę, że umożliwia wessanie działających substancji wprost z jamy ustnej z ominięciem przewodu pokarmowego. Ale...

Zamknij