, EMILIA KOMARNICKA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PRZEMIANA PODSTAWOWA

Ponieważ wydalona równocześnie ilość azotu w moczu może być miarą ilości spalonego białka w ustroju (a tym samym odpowiada pewnej ilości zużytego tlenu), można na tej podstawie uczynić pewną poprawkę w RQ. W ten sposób z wielkości niebiałkowego RQ można obliczyć przemianę dla węglowodanów i tłuszczów. Podczas spalania związków organicznych w ustroju wydziela się pewna ilość energii cieplnej. Według Rub- nera ilość energii cieplnej, która wyzwala się w ustroju podczas spalania węglowodanów i tłuszczów, odpowiada ilości ciepła wyzwalanego podczas spalania ich w kalorymetrze. W ten sposób dowiedziono, że 1 g białka lub węglowodanu spalonego w ustroju wyzwala 4,1 kalorii, alg tłuszczu 9,3 kalorii. Jeżeli określimy ilość białek, węglowodanów i tłuszczów, możemy oznaczyć (w postaci kalorii), ile energii dostarczyliśmy ustrojowi. I tak: jeżeli ustrój otrzymał np. 6-0 g białka = 246 kal., 35-0 g węglowodanów = 1435 kal. oraz 2-0 g tłuszczów =186 kał., łącznie dostarczono 1867 kalorii.

PRZEMIANA PODSTAWOWA. Przemianę materii ustroju żywego znajdującego się na czczo, w spokoju oraz średniej temperaturze otoczenia nazywamy przemianą podstawową materii jej wdelkość wynosi 1 kalorię na 1 kg wagi ciała w ciągu 1 godziny. Dla dziecka ważącego 2-0 kg wynosi ona 2-0 X 24 = 48-0 kalorii. Podstawową przemianę materii określa się aparatem Krogha, ozna- sulfonamidów polega na blokowaniu układu enzymatycznego bakterii, które pozbawione w ten sposób kwasu paraaminobenzoesowego szybko i giną. Odwrotnie, wysokie stężenie tej witaminy osłabia lub znosi działanie sulfonamidów. Bywa stosowany w niektórych schorzeniach skórnych, lecz z wątpliwym skutkiem. Witamina, ta występuje w większych ilościach w tych samych substancjach co inne witaminy grupy B.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Ciężkie schorzenia u dziecka

Zalecamy przerwę 6 do 12 godzin w żywieniu, z tym że zamiast pożywienia podajemy w dostatecznej ilości płyny obojętne. Następnie regulujemy żywienie w ten sposób,...

Zamknij