1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Przygotowanie psychiczne przed stosunkiem

Mniej znane są te sprawy u kobiet, zwłaszcza dlatego, że znacznie rzadziej domagają się one interwencji terapeutycznej, a właśnie klinika zaburzeń seksualnych jest, jak dotychczas, najbogatszym źródłem wiedzy seksuologicznej. Być może, przyczyną tej małej wiedzy jest też fakt, że . u kobiety problem ten jest mniej skomplikowany, a to z dwóch powodów. Realizacja aktu seksualnego może przebiegać z udziałem kobiety całkowicie obojętnej erotycznie, a więc brak pobudzenia erotycznego i w relacji obu płci blokuje wyłącznie możliwości techniczne mężczyzny. On jest tu odpowiedzialny za niespełnienie aktu seksualnego, on też z tego powodu może być określony jako niepełnowartościowy partner związku seksualnego. Kobieta nie odczuwająca pobudzenia erotycznego może, symulując pobudzenie, wystąpić jako pełnowartościowy partner seksualny. To, czy odczuje pobudzenie erotyczne, a nawet orgazm, czy go nie odczuje, jest jej sprawą osobistą, to znaczy nie musi zakłócać relacji między dwojgiem partnerów.

Powodem drugim jest to, że, jak się wydaje, u kobiet znacznie większą rolę w pobudzeniu erotycznym odgrywa uprzednie przygotowanie psychiczne, stosunek emocjonalny do partnera, a mniejszą zmienne i wrażliwe na wiele zakłóceń pobudzenie erotyczne bardziej fizjogennego typu, jakie przeżywa mężczyzna. Inaczej mówiąc, pobudzenie erotyczne mężczyzny (S.4M) jest zależne, jak się wydaje, od znacznie większej liczby aktualnych, nieraz dosyć przypadkowych, czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Pobudzenie kobiety, powstające dłużej i bardziej zależne od jej stanów wewnętrznych (psychicznych i fizjologicznych), jest bardziej stabilne i długotrwałe. Fakt ten może być rozpatrywany jako zaleta, gdyż w znacznym stopniu uniezależnia kobietę od działania różnych czynników przypadkowych, może być również wadą, gdy pobudzenie partnera rozładowuje się zbyt szybko, a brak jest warunków fizycznych ze strony partnera lub sytuacyjnych do osiągnięcia poziomu pobudzenia, w którym następuje orgazm. Wielu badaczy uważa, że właśnie zalęganie pobudzenia erotycznego z towarzyszącymi nieodłącznie temu zjawisku komponentami fizjologicznymi przy, braku naturalnego orgazmu jest odpowiedzialne za szereg schorzeń kobiecych zarówno natury neurotycznej, jak czysto somatycznej.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Działanie metoksyfluranu

Nasilenie opisanych zaburzeń może doprowadzić do zatrzymania czynności serca podczas zabiegu operacyjnego. Metoksyfluran wpływa na układ krążenia w sposób podobny do innych środków znieczulających ogólnie...

Zamknij