, sklep sterydy
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PSYCHOFIZJOLOGIA ORGAZMU CZĘŚĆ 3

Rola orgazmu i jego ostateczne znaczenie w naturalnej selekcji i ewolucji człowieka nie zostały jeszcze do dzisiejszego dnia poznane, mimo że istnieją różne teorie próbujące to wyjaśnić. Maslow (1954) i Kirken- dall (1961) twierdzili, że orgazm jest podstawowym warunkiem do zachowania biologicznego zdrowia człowieka. Reich (1969), kontynuując psychoanalityczną’teorię libido, doszedł do teorii orgazmu. Sądzi on, że orgazm może przeżywać tylko osobnik zdrowy psychicznie, nie cierpiący na nerwicę. Wykrył on nawet „energię orgonalną”, która – według niego – tkwi u podstaw wszelkich procesów życiowych ustroju. Normalny akt płciowy przebiega według czterotaktowej „formuły orgazmu”: mechaniczne naprężenie, bioelektryczny ładunek, bioelektryczne wyładowanie i mechaniczne odprężenie. Autor ten przypisuje seksualizmowi „naturę bioelektryczną” i sądzi, że proces seksualny jest procesem życiowym prowadzącym do orgazmu, którego funkcja polega na wyrównywaniu energii seksualnej. Pełne rozładowanie napięcia seksualnego przez „bioenergetyczne drgania organizmu” udaje się osiągać tylko zupełnie zdrowemu psychicznie człowiekowi rozporządzającemu „potencją orga- styczną”. Tłumaczenie przez Reicha roli orgazmu jest oczywiście hipotezą dotąd nie udowodnioną.

Mechanizm „spustowy” orgazmu, tj. ostateczny proces prowadzący do rozładowania orgastycznego, nie jest jeszcze poznany. Podobnie zresztą nie znamy jeszcze mechanizmu wyzwalającego regularne skurcze macicy w okresie porodowym. Nie przebadano też jeszcze w stopniu wystarczającym reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego, narządów zmysłowych, układu wewnątrzwydzielniczego, przewodu pokarmowego itd. zachodzących w czasie orgazmu. Opis orgazmu do dzisiejszego dnia jest dość fragmentaryczny. Mimo że orgazmy pod względem możliwości i różnorodności przebiegu wszystkich reakcji znacznie się od siebie różnią, to jednak reakcje fizjologiczne są do siebie dość podobne. Przy opisie orgazmu należy jednak pamiętać o możliwości ogromnej zmienności i różnorodności reakcji w obrębie jednego organizmu w czasie różnych orgazmów oraz o odmienności reakcji zachodzących w różnych organizmach. >

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Choroby kobiece część 2

Zawsze pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie, czy substancje te należy uważać za związki wewnątrzpochodne o działaniu alergicznym, czy też trującym.Obie ewentualności są możliwe. Za podłożem alergicznym...

Zamknij