1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Psychologiczne problemy seksuologii – ciąg dalszy

Realizacja czynności seksualnych człowieka, tak samo jak wychowanie dziecka, zdobycie środków do życia, musi być oparta na rzetelnej wiedzy o świecie, pozytywnym stosunku do innych łudzi i umiejętności współdziałania z nimi. Musi też być powiązana z całością jego dążeń, którymi różni się od innych ludzi i które charakteryzują go jako człowieka, oraz z organizacją funkcji jego ustroju. Nic tu nie dzieje się spontanicznie, „z natury”. Kierowane popędem biologicznym zachowanie się człowieka jest takim samym mitem, jak mit o człowieku całkowicie wyzwolonym z wymagań, jakie stawia mu jego ciało i jego nabyte podczas ewolucji biologicznej właściwości.

Pewne niejasności, niedokładności i luki w przedstawieniu materiału odzwierciedlają po prostu rzeczywisty stan naszej wiedzy o tych zagadnieniach: autor nie uchylał się jednak od prób wyciągnięcia nawet dosyć ryzykownych, daleko idących wniosków, których uzasadnieniem była nie tylko wiedza o danym zjawisku, ale też pragmatyczna wartość postawionego problemu.

To nastawienie na wnioski praktyczne, jakie wnosi psychologia do ujęć seksuologicznych, było podstawowym uzasadnieniem realizacji niniejszego opracowania.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Odróżniamy tężyczkę utajoną i jawną

Tak przedstawiona w skrócie patogeneza tężyczki nie wyjaśnia nam jednak całości zagadnienia. Nie wiemy przede wszystkim, dlaczego nie u wszystkich dzieci krzywiczych występuje tężyczka i...

Zamknij