, https://domolafa.wordpress.com/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Psychologiczne problemy seksuologii – ciąg dalszy

Realizacja czynności seksualnych człowieka, tak samo jak wychowanie dziecka, zdobycie środków do życia, musi być oparta na rzetelnej wiedzy o świecie, pozytywnym stosunku do innych łudzi i umiejętności współdziałania z nimi. Musi też być powiązana z całością jego dążeń, którymi różni się od innych ludzi i które charakteryzują go jako człowieka, oraz z organizacją funkcji jego ustroju. Nic tu nie dzieje się spontanicznie, „z natury”. Kierowane popędem biologicznym zachowanie się człowieka jest takim samym mitem, jak mit o człowieku całkowicie wyzwolonym z wymagań, jakie stawia mu jego ciało i jego nabyte podczas ewolucji biologicznej właściwości.

Pewne niejasności, niedokładności i luki w przedstawieniu materiału odzwierciedlają po prostu rzeczywisty stan naszej wiedzy o tych zagadnieniach: autor nie uchylał się jednak od prób wyciągnięcia nawet dosyć ryzykownych, daleko idących wniosków, których uzasadnieniem była nie tylko wiedza o danym zjawisku, ale też pragmatyczna wartość postawionego problemu.

To nastawienie na wnioski praktyczne, jakie wnosi psychologia do ujęć seksuologicznych, było podstawowym uzasadnieniem realizacji niniejszego opracowania.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Czy homoseksualizm może być podłożem samobójstwa?

Również nie można zwalczać (jeżeli nawet potrafimy dociec istoty zła społeczego tego zjawiska, co jest bardzo wątpliwe) homoseksualizmu praktykowanego w więzieniach, internatach, koszarach itd. za...

Zamknij