, http://swiat-cum-on.pl/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Rak kanału szyjki macicznej

Rak kanału szyjki macicznej. W przypadkach tych część pochwowa robi zrazu wrażenie prawidłowej, gdyż nowotwór wychodzi ze śluzówki kanału szyjki. W miarę dalszego rozwoju raka kanał szyjki zostaje poszerzony, a szyjka rozdęta, jakkolwiek ujście zewnętrzne bywa jeszcze przez długi czas zamknięte. Ponad szyjką, w miejscu odpowiadającym części nadpochwowej, wyczuwa się po pewnym czasie przez sklepienie pochwy stwardnienie tkanek wskutek rozwijającego się w tym kierunku nacieku. Do zajęcia tkanki łącznej przymacicza dochodzi w tej postaci raka już bardzo wcześnie.

W późniejszym okresie rozwoju raka kanału szyjki jest niepodobna nieraz odróżnić tę postać raka od pierwotnego raka trzonu macicy. Znamiennymi cechami raka szyjki macicy są: 1) skłonność nowotworu do szerzenia się poza granice szyjki i to w różnych kierunkach, 2) względnie szybki jego rozpad, 3) rozprzestrzenianie się przede wszystkim za pośrednictwem naczyń limfa- tycznych. ad /) Do szerzenia się nowotworu przychodzi zrazu „per continuitatem“, przez przejście jego na sklepienia, a potem na ściany pochwy oraz tkankę łączną w ich otoczeniu. Naciek rakowy posuwać się może albo po ścianie pochwy, albo też – na pewnej przestrzeni – pod jej błoną śluzową, tworząc guzy nowotworowe w pewnej odległości od pierwotnego ogniska. Guzy te jednak tylko pozornie nie są z ogniskiem połączone. Zajmując tkankę łączną w otoczeniu pierwotnego ogniska rak może przenikać aż do kości miednicy. Z czasem przechodzi nie tylko na wię- zadla krzyżowo-maciczne, ale i na przegrody pęcherzowo-pochwową i odbytniczo- pochwową.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Pochodne fenotiazyny

Działanie niepożądane. W większości publikacji podaje się, że skutki niepożądane przy podawaniu tolbutamidu występują najrzadziej i dotyczą 0,8% osób leczonych, nieco wyższe odsetki podaje się...

Zamknij