, www.linkedin.com/company/egerton/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONU WZROSTU

Wytwarzanie i wydzielanie hormonu wzrostu jest regulowane przez wiele czynników podwzgórzowych i ponadpodwzgórzowych. Ważną rolę odgrywają 2 neurohormony: somatostatyna, tetradekapeptyd, wyizolowany po raz pierwszy z podwzgórza owcy przez Brazeu i wsp. w 1973 r„ oraz somatoliberyna (SRF, GRF), polipeptyd złożony z 44 reszt aminokwa- sowych, wyizolowany po raz pierwszy przez Guillemina i wsp. w 1982 r. z guza trzustki chorego na akromegalię.

Wymienione neurohormony, jako czynniki hamujące (somatostatyna) i uwalniające (somatoliberyna), są odpowiedzialne za większość zjawisk związanych z wydzielaniem hormonu wzrostu, Inne neurohormony pod- wzgórzowe odgrywają mniejszą rolę lub nie wpływają na wydzielanie hormonu wzrostu. Przyjmuje się, że w warunkach stresu wazopresyna może współdziałać w pobudzaniu wydzielania hormonu wzrostu,

W regulacji wydzielania hormonu wzrostu ważną rolę odgrywają ne- uroprzekaźniki, zwłaszcza aminy katechołowe, takie jak noradrenalina, dopamina i serotonina.

Noradrenalina, Wydzielanie hormonu wzrostu jest pobudzane przez agonistów przekaźnictwa a-adrenergicznego. Większość bodźców wydzielania hormonu wzrostu, takich jak stres, wysiłek fizyczny, hipoglikemia, może być zahamowana przez farmakologiczne zablokowanie receptorów a-adrenergicznych. Zablokowanie receptorów fł-adrenergicznych zwiększa odpowiedź hormonu wzrostu na pobudzanie.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Badanie błony śluzowej pod mikroskopem

Jeśli mimo podwyższającego się stopniowo ciśnienia (nie wolno przekraczać granicy 180-200 mm Hg) gaz nie przedostaje się do jamy brzusznej przez jajowody, jest to dowodem...

Zamknij