1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Rola międzymózgowia

To zaburzenie współpracy korowopodkorowej może zależeć od osłabienia czynności kory hamującej pracę ośrodków podkorowych bądź też może być następstwem wmożonego pobudzenia ośrodków podkorowych, których prawidłowo pracująca kora nie może opanować.

W wyniku zachwiania się równowagi współpracy kory i ośrodków podkorowych wytwarza się nowy, nieprawidłowy zespół korowonarządowy odruchówr warunkowych. Rola między mózgowia, które uchyliło się od ścisłej kontroli kory mózgowej wskutek upośledzenia jej sprawności, jest w okresach przejściowych (a więc i w okresie przekwitania) decydująca. Wskutek bowiem wzmożonej jego czynności dochodzi drogą bodźców odśrodkowych do zaburzenia czynności oraz osłabienia odporności utkania także w gruczołach dokrewnych, a więc iw jajnikach.

W dalszym ciągu miejscowa sprawa narządowa staje się źródłem powstawania chorobliwych bodźców idących do kory za pośrednictwem międzymózgowia, powodując w niej zaburzenie wzajemnego stosunku hamowania i pobudzania. To z kolei wywołuje zmiany w napięciu ośrodkowego układu nerwowego, który w następstwie takiego stanu rzeczy wysyła dalsze patologiczne podniety do zmienionego i nieprawidłowo pracującego narządu lub gruczołu dokrewnego. Wytwarza się zatem jakby krąg patologicznych bodźców odśrodkowych i dośrodkowych, który w związku z działaniem swoistych czynników etiologicznych (witaminy, procesy biochemiczne, wytwory przemiany materii itp.) wywołać może nie tylko zaburzenia czynnościowe, ale też, w razie utrzymywania się takiego stanu, i choroby organiczne (Brzezicki).'

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Ostre zapalenie płuc

Ostre zapalenie płuc wywołane przez Aspergillus fumigatus u chorego znaj-dującego się w immunosupresji może klinicznie przypominać bakteryjne. Płucnej postaci aspergilozy należy spodziewać się u chorych...

Zamknij