, trenbolone
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.

Jakkolwiek w większości przypadków lekarz wykonujący zabieg zdaje sobie sprawę z przebicia macicy na podstawie swego osobistego odczucia, nie jest to z pewnością regułą.

Objawem przemawiającym za przebiciem macicy jest przede wszystkim nagle ustąpienie oporu stawianego narzędziu, a co za tym idzie, możność wprowadzenia go zbyt głęboko w stosunku do wielkości macicy. Narzędzie, które przebiło macicę, jest wyczuwalne bezpośrednio pod powłokami brzusznymi i to raczej z boku od linii środkowej. Czasami jednak wobec specjalnych warunków anatomicznych można przyjąć, że nastąpiło przebicie macicy, podczas gdy tak nic jest. Dlatego należy wziąć pod uwagę i ogólne zachowanie się chorej.

Objawy krwotoku wewnętrznego, a więc zapad, przyspieszone i słabo napięte tętno przemawiają za przebiciem. Niekiedy daje się stwierdzić bardzo prędko krwiak między blaszkami więzu szerokiego w postaci bolesnego guza. Krew może się gromadzić jednak również i w zatoce Douglasa, a także wypływać obficie na zewnątrz.

Przekonywającym dowodem, że ściana macicy została przebita, jest, rzecz prosta, wydostanie się przez kanał przebicia sieci lub jelita.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że...

Zamknij