1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

SEKS A SZTUKA

Za punkt wyjścia przyjmijmy twierdzenie, że sztuka odzwierciedla rzeczywistość, a w szczególności – bo ta sprawa nas tu głównie interesuje – rzeczywistość człowieka, określoną dominującymi w danej epoce przekonaniami, postawami moralnymi i światopoglądowymi, stosunkiem do świata, wyznaczonym czynnikami zarówno moralnymi, jak i intelektualnymi, oraz różnymi układami społecznymi. Rzeczywistość ta ulega różnorodnym przetworzeniom – transformacjom i deformacjom – wskutek specyficznego sposobu widzenia jej przez artystę, jego artystycznych zamierzeń i przyjętych założeń. Podejmując próby wyznaczenia roli seksu w sztuce musimy więc sięgnąć do nastawień wobec tej problematyki, panujących w rzeczywistości społecznej danego okresu. Nie wolno nam również pominąć faktu, że sposób przedstawiania seksu w sztuce nie jest tylko wyrazem nastawień panujących w społeczeństwie, lecz także kształtuje nastawienia. Zjawiska pozaartystyczne, jak funkcjonujące społecznie prądy umysłowe, postawy, przekonania, systemy wartości itp., znajdują swój wyraz w sztuce, ale z kolei ulegają jej wpływowi, ponieważ dzieło sztuki nie jest nigdy wiernym odbiciem faktów. Indywidualny sposób widzenia rzeczy przez artystę, jego wizja świata, akcentuje i ujawnia czynniki niedostrzegalne w potocznym widzeniu, ukryte pod warstwą stereotypowych sposobów widzenia świata sztuka nadaje rangę temu, co wydawało się nieważne, demaskuje złudność wartości uważanych za istotne.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Przetoki pooperacyjne

Przetoki pooperacyjne. W każdym przypadku powstania przetoki pooperacyjnej należy rozstrzygnąć, czy chodzi tylko o przetoki mieszczące się w obrębie powłok brzusznych, czy też o drążące...

Zamknij