1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że nawet w ogromnym rozcieńczeniu upośledza rozwój szeregu gatunków bakterii, a pomiędzy nimi także gonokoków. Zastosowanie jej zatem w tych przypadkach, w których zawodzą sulfanilamidy – niezależnie, rzecz prosta, od wyłącznego jej doprowadzania w celach leczniczych – przynosi doskonałe wyniki. Ponieważ istnieją pewne spostrzeżenia uprawniające do twierdzenia, że penicylina i sulfanilamidy działają synergistyczr.ie, leczenie oboma typami antybiotyków można prowadzić równocześnie.

Do lec zenia penicyliną nadają się w pierwszym rzędzie te przypadki rzeżączko- wego zakażenia, w których, mimo dwukrotnie przeprowadzonej kuracji związkami sulfanilamidowymi (drogą doustną), nie osiągnięto pożądanych wyników.

Nie wszystkie związki sulfanilamidowe działają równie silnie. Wskazane jest stosowanie przede wszystkim sulfatiazolu i sulfadiazyny jako skuteczniejszych niż np. sulfanilamid i sulfapirydyna. Kuracja polega na doprowadzeniu do ustroju (drogą doustną) około 20 g wybranego środka i to albo w dwudziestu, albo w czterdziestu dawkach. Dobowa dawka związków sulfanilamidowych nie przekracza zwykle 5-6 g (10-12 tabletek). Zależnie od dawek kuracja trwać będzie pięć albo dziesięć dni (Kolmer). Niektórzy badacze zalecają skrócenie czasu leczenia do 3-4 dni, a więc skrócenie przerw między dawkami. Jeśli powtórzenie kuracji po upływie tygodnia nie da pożądanego wyniku, wskazane jest zastosowanie penicyliny (jakkolwiek niekiedy trzecia lub nawet czwarta kuracja sulfar.ilamidami okazuje się skuteczna). Doskonałe wyniki leczenia spraw rzeżączkowych penicyliną uprawniają jednak w zupełności do zastosowania jej także bez uprzedniego próbowania sulfanilamidów.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Metoda rejestracji temperatury skóry prącia w czasie erekcji

- 1. Na początku przygotowano poliwinylowy wąż napełniony wodą, który umocowano wokół prącia. Wzrost ciśnienia wywołany przez powiększające się rozmiary prącia oddziaływał na poziom wody...

Zamknij