, www.klarma.pl
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Spostreżenia Vene’a, Colliera i Flowera

Od czasu opublikowania spostrzeżeń Vane’a [54], Colliera [8] oraz Flo- wera i wsp. [16] na temat hamowania syntetazy prostaglandyn przez in- dometacynę i kwas acetylosalicylowy przypuszcza się, że skurcz oskrzeli wywołany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne jest wynikiem przewagi działania na oskrzela prostaglandyny Fn, która kurczy oskrzela, nad prostaglandynami Ej i E2r które działają na oskrzela rozkurczowo. Jest to hipoteza, która nie jest poparta materiałem dowodowym.

Indometacyna najsilniej hamuje syntetazę prostaglandyn: kwas acetylosalicylowy działa 100 razy, a salicylan sodu 6000 razy słabiej od indome- tacyny [15],

Wykaz nadwrażliwości krzyżowej tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych i niektórych innych związków chemicznych zestawiono niżej [14, 51, 56],

Indometacyna (prawie w 100%), Fenylobutazon, Oksyfetibutazon, Aminofenazon, Dekstropropoksyfen, Paracetamol, Ibuprofen,Kwas N-(2,3-ksylilo)-antranilowy, Kwas trifluorotoliloantranilowy

Gkitetimid, Salicylan sodu, Benzoesan sodu, Kwas p-aminobenzoesowy, Tartrazyna (żółty barwnik do środków spożywczych), Erytrozyna (czerwony barwnik, do środków spożywczych)

Jak wynika z wykazu, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy nie zawsze łączy się z nadwrażliwością na inne leki o zbliżonym działaniu (wyjątkiem jest tu indometacyna). Krzyżowa nadwrażliwość zawiera się w granicach 10-50%. W wykazie tym zwraca uwagę pewna liczba substancji, które nie są zaliczane do leków, lecz stanowią dodatki do żywności.

Do leków, które nie wykazują krzyżowej nadwrażliwości z kwasem acetylosalicylowym [14], a są zaliczane do nienarkotycznych leków przeciwbólowych, należą fenacetyna, pentazocyna i etioheptazyna.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Rehabilitacja Bielsko-Biała – dobra decyzja o leczeniu

Rehabilitacja w Bielsku-Białej to dobra decyzja o leczeniu. Każde leczenie czy rekonwalescencja zaczyna się przede wszystkim od wybrania odpowiedniego specjalisty, który zajmie się zdrowiem naszym...

Zamknij