, skrzynki regałowe esd sklep
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Swędzik jesienny

Występowanie. Pospolity w Europie znany w Polsce. Budowa i rozwój. Dorosły roztocz długości 1,7-2 mm, barwy żółtawej. Oczu brak. Z jaj złożonych na glebie lub wśród liści rozwijają się w ciągu miesiąca larwy długości 0,22 mm, okrągławe, barwy czerwonopomarańczowej. Larwa po stronie grzbietowej jest pokryta pierzastymi szczecinkami, rozstawionymi w rzędy oraz ma pięciokątną tarczkę, na której mieści się 7, również pierzastych, szczecinek (ryc. 5.10). Po bokach tarczki znajdują się dwie pary oczu. Właściwości gleby, temperatura, wilgotność 'powietrza w warstwie roślinnej, a także rodzaj roślinności wpływają na częstość i masowość występowania swędzików.

Neotrombicula autumnalis jest pasożytem okresowym i czasowym. Pasożytuje wyłącznie larwa, która atakuje głównie myszy polne, a także inne ssaki, łącznie z człowiekiem, oraz ptaki. Na żywicielu utrzymuje się kilka dni i nakłuwa jego skórę. Z otworu gębowego larwy spływa ślina, której enzymy trawią tkankę. Powstałą płynną substancję larwa wsysa podgębiem przekształconym w języczek (stylostom). Nassana i powiększona larwa odpada z żywiciela na ziemię, linieje i przekształca się w wolno żyjącą nimfę, z której po kilku linieniach rozwija się, również wolno żyjąca, postać dojrzała.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
SEKSUALNOŚĆ WEDŁUG LORENZA

W rozważaniach nad seksualnością człowieka bardziej użyteczne od pojęcia instynktu okazuje się pojęcie popędu seksualnego, chociaż i ono niezbyt ściśle odzwierciedla omawianą problematykę. Przez popęd...

Zamknij