1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie jest zagadnieniem, które dotąd nie zostało dostatecznie opracowane. W szczególności, mimo zachęcających doświadczeń ze świata zwierzęcego, brak jest danych statystycznych, które przemawiałyby bezwzględnie za jego szerszym stosowaniem. W każdym razie jest ono bardziej celowe i godniejsze zastosowania niż wszelkie zabiegi połączone z otwarciem jamy brzusznej.

Zdolność kobiety do macierzyństwa zależy między innymi od wrodzonych i nabytych chorób jej narządów rozrodczych. Ze schorzeń wrodzonych, wyłączających macierzyństwo, należy wymienić przede wszystkim ciężkie wady rozwojowe narządów rodnych kobiety (brak pochwy w części lub w całości, brak macicy, obu jajowodów albo obu jajników, macica szczątkowa nie mająca światła). Dalej wrodzony brak miesiączki u kobiety dorosłej mającej dziecięcą macicę i ciężkie zaburzenia natury hormonalnej dotyczące jajników lub innych gruczołów dokrew- nych (W. StoeckelJ, w których bierze udział także jajnik. Ze schorzeń nabytych uniemożliwiają macierzyństwo zabiegi operacyjne polegające na usunięciu większej części lub całej macicy, obu jajowodów lub obu jajników naświetlanie jajników promieniami Roentgena po zastosowaniu dawki kastracyjnej obustronne guzy przydatków lub zarośnięcia światła jajowodów po obu stronach duże guzy macicy.

W ocenie zaburzeń hormonalnych jajników należy postępować z wielką ostrożnością i nie wydawać ostatecznego sądu bez dłuższej obserwacji i leczenia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Czynniki powodujące utratę sił żywotnych u kobiety

Do drugiej grupy trzeba zaliczyć: a) zanik macicy przedwczesny z powodu przedwczesnego przekwitania b) usunięcie macicy lub obu jajników przy zabiegu operacyjnym c) zarośnięcie światła...

Zamknij