, oddychajmy.pl/przebieg-pochp/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

TESTY IN VIVO CZĘŚĆ 4

– 7. Test Prausnltza-Kiistnera. Wykrywa przeciwciała uczulające skórę – IgE [24, 48] i polega na ocenie uwalniania się histaminy w miejscu wstrzyknięcia nie uczulonemu biorcy badanej surowicy, a następnie badanego antygenu. W wykrywaniu alergii na leki stosowana jest modyfikacja tego testu, zwana testem odwróconym, polegająca na wstrzykiwaniu badanej surowicy osobom otrzymującym badany lek i dobrze go tolerującym.

Dodatni wynik testu Prausnitza-Kiistnera na ogól dowodzi obecności IgE w badanej surowicy, o ilo ich miano jest wysokie test ten jest jednak znacznie częściej ujemny niż próby skórne. Mimo możliwości wystąpienia, podobnie jak w próbach śródskórnych, odczynów zarówno fałszywie ujemnych, jak i fałszywie dodatnich, może on być jednak pożyteczny w wykrywaniu alergii na niektóre leki.

Niektórzy autorzy uważają test Prausnitza-Kiistnera za przydatny w wykrywaniu uczulenia na penicylinę, chociaż – jak wskazują badania własne – próby skórne z PPL są w tych przypadkach znacznie czulsze [39],

Dodatnie wyniki testu otrzymano, w uczuleniu na aminofenazon, penicylinę i hacytracynę. Jedną z przyczyn, dla których test Prausnitza-Kiist- nera nie jest często wykonywany, jest obawa przed wszczepieniem wirusowego zapalenia wątroby.

– 8. Próby fotoalergiczne – p. rozdz. 11 – oraz omówione są przez Cormane i Asghara [10].

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Rehabilitacja Kraków – dobrze podjęta decyzja

Rehabilitacja w Krakowie to dobrze podjęta decyzja. Podejmowanie nieraz trudnych decyzji to część naszej egzystencji. Z doświadczenia wiemy, że najtrudniej jest nam podejmować decyzje związane...

Zamknij