, Zakładanie trawników Kraków
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH – KONTYNUACJA

Zdolność do miłości człowieka (braterskiej, bliźniego) w postaci potrzeby kontaktu emocjonalnego ma charakter dziedziczno-wrodzony uwarunkowana jest czynnikami biologicznymi, podobnie jak zdolność do mówienia lub słyszenia. Potencjalnie tkwiące w człowieku zdolności ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu w ciągu życia człowieka. Zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, związanych przede wszystkim ze środowiskiem rodzinnym w jakim wyrasta dziecko. Środowisko to, a zwłaszcza rodzice przyczyniają się do silniejszego lub słabszego rozwoju zdolności do miłości poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu emocjonalnego. Równocześnie środowisko wychowawcze poprzez kształtowanie u dzieci postaw życzliwości wobec innych ludzi wpływa w sposób zasadniczy na rozwój zdolności do miłości rozumianej jako postawa. Środowisko też w głównej mierze (poza własnymi przemyśleniami) wpływa na kształtowanie się miłości „systemowej”, na przykład chrześcijańskiej miłości jednoczącej ludzi w miłości do Boga.

Formy przejawiania się miłości są wytworem społecznym, powstałym w historii rozwoju człowieka, są więc nabyte, wyuczone, podobnie jak wszelkie inne formy kontaktów i więzi międzyludzkich, idee lub zachowania. Przejawianie się miłości człowieka (macierzyńskiej, ojcowskiej, bliźniego, rodziców, rodzeństwa i innych) jest wynikiem stopnia rozbudzenia zdolności do miłości tkwiących w człowieku oraz stopnia wyuczenia się różnych form ich ujawniania. Miłość, podobnie jak sztuka i inne przejawy życia, podlega też procesom sterującym rozwojem kultury. Zmienia ona swój charakter zależnie od stylu epoki, kultury narodowej, a nawet wpływów różnych warstw społecznych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Jajko kobiece i jego rozwój

Jajko kobiece jest jedną z największych komórek ustroju. Średnica jego wynoisi 0,25 mm. Posiada ono duży zapas substancji odżywczych, koniecznych do rozwoju zarodka w początkowych...

Zamknij