, maszyny do lodów amerykańskich
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH – KONTYNUACJA

Zdolność do miłości człowieka (braterskiej, bliźniego) w postaci potrzeby kontaktu emocjonalnego ma charakter dziedziczno-wrodzony uwarunkowana jest czynnikami biologicznymi, podobnie jak zdolność do mówienia lub słyszenia. Potencjalnie tkwiące w człowieku zdolności ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu w ciągu życia człowieka. Zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, związanych przede wszystkim ze środowiskiem rodzinnym w jakim wyrasta dziecko. Środowisko to, a zwłaszcza rodzice przyczyniają się do silniejszego lub słabszego rozwoju zdolności do miłości poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu emocjonalnego. Równocześnie środowisko wychowawcze poprzez kształtowanie u dzieci postaw życzliwości wobec innych ludzi wpływa w sposób zasadniczy na rozwój zdolności do miłości rozumianej jako postawa. Środowisko też w głównej mierze (poza własnymi przemyśleniami) wpływa na kształtowanie się miłości „systemowej”, na przykład chrześcijańskiej miłości jednoczącej ludzi w miłości do Boga.

Formy przejawiania się miłości są wytworem społecznym, powstałym w historii rozwoju człowieka, są więc nabyte, wyuczone, podobnie jak wszelkie inne formy kontaktów i więzi międzyludzkich, idee lub zachowania. Przejawianie się miłości człowieka (macierzyńskiej, ojcowskiej, bliźniego, rodziców, rodzeństwa i innych) jest wynikiem stopnia rozbudzenia zdolności do miłości tkwiących w człowieku oraz stopnia wyuczenia się różnych form ich ujawniania. Miłość, podobnie jak sztuka i inne przejawy życia, podlega też procesom sterującym rozwojem kultury. Zmienia ona swój charakter zależnie od stylu epoki, kultury narodowej, a nawet wpływów różnych warstw społecznych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że...

Zamknij