, Parkside opinie
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

UKŁADY ENZYMATYCZNE

W różnym czasie rozwija się także zdolność do indukcji poszczególnych układów enzymatycznych. Stąd, We wczesnym okresie życia niebezpieczne jest podawanie związków pobudzających syntezę enzymów (fenobar- bital, fenytoina, barbital, fenylobutazon), gdyż mogą one przyspieszać przebieg procesów toksykacji, nie indukując równocześnie procesów detoksykacji i zwiększać w ten sposób lub wywoływać działanie toksyczne podawanego równocześnie leku. Podawanie w okresie noworodkowym leków o właściwościach pobudzających syntezę enzymów może też powodować zaburzenia w biosyntezie niektórych związków endogennych. Na przykład podawanie fenobarbitalu przyspiesza procesy hydroksylacji i sprzęgania z kwasem glukuronowym steroidów, zwiększając ich stężenie, co może prowadzić do zaburzeń w późniejszym rozwoju dziecka 120]. t f

Wiązanie leków z białkami osocza krwi. Stopień wiązania leków z białkami osocza krwi noworodków wykazuje znaczne różnice w porównaniu do dorosłych. Dla większości zbadanych dotychczas leków jest on u nor worodków wyraźnie obniżony.

Po podaniu tej samej dawki, obliczonej wg masy ciała, u noworodka ilość leku farmakologicznie czynnego może być tak duża, że spowoduje objawy toksyczne, jak przy przedawkowaniu.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Metoda rejestracji temperatury skóry prącia w czasie erekcji

- 1. Na początku przygotowano poliwinylowy wąż napełniony wodą, który umocowano wokół prącia. Wzrost ciśnienia wywołany przez powiększające się rozmiary prącia oddziaływał na poziom wody...

Zamknij