1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Utrata krwi a reakcja organizmu

Istnieją również odmiany dwuręcznego masażu macicy, obecnie mało stosowane. W rozpaczliwych przypadkach, w warunkach szpitalnych uciekamy się do całkowitego usunięcia macicy.

– c) objawy ostrej niedokrwistości i jej leczenie.

Reakcja ustrojukobiecego na utratę krwi

Reakcja ustrojukobiecego na utratę krwi jest indywidualna. Znamy przypadki śmiertelne już po utracie 1 litra i przeciwnie, po utracie więcej niż 2 litrów położnica utrzymywała się przy życiu. Istnieje pewna kolejność w objawach występujących w czasie obfitego krwawienia. Przede wszystkim zjawiają się objawy mózgowe: mroczki w oczach, zawroty głowy, szum w uszach i skłonność do omdleń, bladość skóry i śluzówek, tętno częste, słabo napięte, zimny pot, nos i ręce zimne, rysy twarzy zaostrzone, oczy wpadnięte, ziewanie i senność. Ziewanie i senność, głębokie wdechy i wymioty stanowią objawy najwyższego niebezpieczeństwa, które w każdej chwili może skończyć się zejściem śmiertelnym. Wszelkie objawy głodu tlenowego dają złe rokowanie i bez zastosowania natych-miastowego przetoczenia krwi, położnica ginie. W przypadkach kiedy nawet tętno na obwodzie powraca i oddychanie staje się spokojniejsze, nie świadczy to, że chora jest uratowana, gdyż może nagłe wystąpić zapaść i śmierć.

Po opanowaniu krwawienia należy bezwłocznie przystąpić do leczenia niedokrwistości. Przede wszystkim wstrzykujemy środki naczyniowe i nasercowe, jak kamforę, kofeinę, kardiazol, w najwyższych dawkach. Położnicę ukła-damy wraz z łóżkiem, w ten sposób, aby głowa leżała znacznie niżej. Bandażujemy kończyny górne i dolne, celem zmniejszenia krążenia dużego. Wlewamy podskórnie fizjologiczny roztwór soli (0,9%) w ilości 2 litrów. Dożylnie wstrzykujemy 200 cm 20% glukozy. Bardzo zalecane jest przetaczanie krwi w ilości od 300 do 500 cm, oczywiście po sprawdzeniu grupy u cho-rej i dawcy.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Zakażenia wywołane przez bakterie ropotwórcze

Torbiele takie powstają albo w następstwie zmian wywołanych w krążeniu skrętem trąbki, albo też w wyniku przedostawania się krwi miesięcznej z macicy, jeśli istnieje jakaś...

Zamknij