, redox czy trizer
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wpływ czynników atmosferycznych

Nie ulega wątpliwości, że wysoka letnia temperatura zewnętrzna z równoczesną wysoką temperaturą mieszkania niewątpliwie mają ujemny wpływ.

Wpływ czynników atmosferycznych, a mianowicie nagłych spadków barometrycznych, frontów burzowych, przypuszczalnie i zmiennego oddziaływania promieniowania kosmicznego, jest niezaprzeczalny zaobserwować to możemy najlepiej w zakładach zamkniętego lecznictwa na oddziałach biegunkowych.

U dzieci tych zauważyć można wówczas masowo występujące załamanie się ogólne, mimo że były one już w stanie zdrowienia.

Czynniki higieniczne. Brudne mleko od brudnych krów, nieprzechowywamie go w odpowiednio niskiej temperaturze, mleko nieprzegotowane może być jednym z czynników ułatwiających powstawanie schorzenia. Bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej osoby pielęgnującej dziecko. Nieprzestrzeganie czystości u dziecka, niekąpanie go codziennie, brudny i zbyt ciepły ubiór niewątpliwie są czynnikami ułatwiającymi powstawanie choroby. Wreszcie brud w mieszkaniu, a zwłaszcza w kuchni, jak i w ustępach, zamu- szenie, zarobaczenie również zaliczyć musimy do czynników sprzyjających powstawaniu choroby.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Spostreżenia Vene’a, Colliera i Flowera

Od czasu opublikowania spostrzeżeń Vane'a [54], Colliera [8] oraz Flo- wera i wsp. [16] na temat hamowania syntetazy prostaglandyn przez in- dometacynę i kwas acetylosalicylowy...

Zamknij