1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wyjaśnienie patogenezy homoseksualizmu

Do podobnych wniosków prowadzą badania dotyczące homoseksualizmu u osobników żeńskich. Stwierdzono mianowicie, że podanie androgenów w krytycznym okresie po urodzeniu powoduje wytworzenie się męskiego typu działania podwzgórza. Jeśli osobnikom takim podaje się w okresie dojrzałości androgeny, to uzyskuje się u nich męski typ zachowania seksualnego.

Powyższe badania sugerują, że popęd seksualny jest determinowany niezależnie od płci genetycznej przez poziom androgenów w krytycznym okresie płciowego różnicowania podwzgórza, W prawidłowych warunkach zróżnicowanie w kierunku męskim dokonuje się u ssaków pod wpływem androgenów, których działanie stanowi czynnik pośredniczący pomiędzy budową gonad osobnika a zróżnicowaniem zachowania płciowego.

Wyjaśnienie patogenezy homoseksualizmu wymaga wzięcia pod uwagę zarówno czynników wrodzonych, związanych z predyspozycją genetyczną oraz wpływem hormonów płciowych w okresie płodowym lub noworodkowym, jak i czynników psychicznych, społecznych i kulturowych, szczególnie tych, które przejawiają swoje działanie w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Jedynie współdziałanie tych czynników może wyjaśnić powstanie psychoseksualnego nastawienia homoseksualnego. Uwzględnianie tylko wpływów hormonalnych nie wystarcza, gdyż wiadomo, że u męskich hermafrodytów, pomimo bardzo słabej czynności hormonalnej jąder, rozwija się męski popęd heteroseksualny. Czynniki wrodzone nie są więc wyłącznie odpowiedzialne za powstanie homoseksualizmu. Podobnie trudno przypuszczać, aby jedynie czynniki związane z wychowaniem lub społecznym czy kulturowym otoczeniem osobnika były odpowiedzialne za rozwój homoseksualizmu, ponieważ wiadomo, że u niektórych osobników, pomimo długotrwałego nacisku homoseksualnego otoczenia, i to już we wczesnym okresie dojrzewania, nie dochodzi do trwałego rozwoju nastawienia homoseksualnego. Współdziałanie czynników wrodzonych i nabytych wydaje się więc najlepiej wyjaśniać rozwój psychoseksualnego nastawienia homoseksualnego.

Zróżnicowanie płciowe ośrodków związanych z zachowaniem niereprodukcyjnym

Zróżnicowanie płciowe ujawnia się nie tylko w zachowaniu związanym z czynnościami seksualnymi, lecz również w wielu innych formach zachowania, nie mających związku z reprodukcją. Poniżej podano kilka przykładów takiego zróżnicowania (według danych Hahna i współpracowników, 1973).

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Nasieniowód i pęcherzyki nasienne

Od najądrza nasieniowód przechodzi w powrózku nasiennym przez kanał pachwinowy do miednicy małej, przylega do pęcherza moczowego, a w dalszej części rozszerza się wrzecionowato tworząc...

Zamknij