1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Zaburzenia w środowisku wewnętrznym

W etiologii ostrego schorzenia zakaźnego przewodu pokarmowego u niemowląt uwzględnić należy również wpływ środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Zaburzenia w środowisku wewnętrznym pozostają w ścisłym związku z wpływem środowiska zewnętrznego.

Do czynników środowiska zewnętrznego wpływających na przebieg ostrych schorzeń przewodu pokarmowego u niemowląt zaliczamy:

– 1) czynnik konstytucjonalny, 2) czynnik pokarmowy, 3) czynniki fizykalne: a) wpływ temperatury zewnętrznej, b) wpływ czynników atmosferycznych, 4) czynniki higieniczne.

Głównym czynnikiem środowiska wewnętrznego jest czynnik zakaźny, a więc zarazek.

Czynnik pokarmowy ma znaczenie przede wszystkim u dzieci żywionych sztucznie, gdyż, jak wiemy, schorzenia te u dzieci karmionych piersią zdarzają się znacznie rzadziej.

Dzieci żywione sztucznie w sposób nieodpowiedni tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym znajdują się w stanie przewlekłego zaburzenia w odżywianiu. Uszkodzenie to jest zwykle tak znaczne, że nawet mała szkodliwość dodatkowa może się łatwo stać przyczyną nagłego zachorowania.

Czynniki fizykalne. Chociaż ostre schorzenie przewodu po-karmowego u niemowląt nie należy do występujących wyłącznie w miesiącach letnich, to jednakże spostrzegamy nasilenie się jego w tych właśnie miesiącach.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Wpływ czynników atmosferycznych

Nie ulega wątpliwości, że wysoka letnia temperatura zewnętrzna z równoczesną wysoką temperaturą mieszkania niewątpliwie mają ujemny wpływ.

Zamknij