, dentysta ochota warszawa
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ZASTOSOWANIE LBA W SCHIZOFRENII

Stwierdzenie ośrodkowego działania LBA wyrażającego się hamowaniem zaburzeń percepcyjnych, poznawczych i efektywnych w przebiegu schizofrenii stało się podstawą włączenia tych leków do leczenia psychiatrycznego.

Pierwsze próby zastosowania propranololu w chronicznej schizofrenii [917] nie dały spodziewanych wyników prawdopodobnie z dwóch przyleci czyn użycia zbyt dużych dawek (400 – 800 mg/dobę podawanych w odstępach 2 – 3-godzinnych) oraz niezbyt właściwego doboru przypadków (schizofrenie przewlekłe, stany natręctw i splątania). Także późniejsze próby podejmowane przez Yorksiona w 1974 r. (1088] u chorych ze schizofrenią ostrą ujawniły niezwykłą toksyczność propranololu podawanego w dużych dawkach i w krótkich odstępach czasu. Przed podjęciem dalszych prób ustalono zarówno odpowiedni dobór przypadków, jak i dawkowanie oraz sposób podawania LBA [1089]. Grupę leczoną w liczbie 55 chorych stanowiły przypadki schizofrenii ostrej i bogatoobjawowej („florid”). Wykluczono stany maniakalne, depresje, stany splątania. Leczenie LBA rozpoczynano od oznaczania tętna i ciśnienia krwi oraz podawania dawki próbnej 10 – 20 mg propranololu. Następnie oczekiwano 2 h na ewentualne wystąpienie skurczu oskrzeli lub zapaści sercowej, kontrolując równocześnie tętno oraz ciśnienie krwi. Gdy nie stwierdzano odchyleń od stanu wyjściowego, podawano pełną dawkę 40-80 mg propranololu. W drugim dniu stosowano już dawki 80 mg 2 razy dziennie, stopniowo zwiększając ilość podawanego leku pod ścisłą kontrolą ciśnienia krwi, które nie mogło przekroczyć wartości 12,0/8,0 kP (90/60 mm Hg) oraz tętna, dla którego granicę stanowiło 50 uderzeń na minutę. Gdy spadło ciśnienie lub wystąpił rzadkoskurcz o krytycznych wartościach, dawkę propranololu zmniejszano nie omijając jednakże kolejnych podań, Zwracano również uwagę na samopoczucie i wygląd zewnętrzny chorego, szczególnie na zaróżowienie warg, uszu, nosa, twarzy i języka: ich zasinienie jest bowiem pierwszym objawem toksycznego działania leku. Obserwowano również mowę oraz sposób poruszania się chorego. Na 55 przypadków leczonych, zupełne wyleczenie stwierdzano u 26, małą i umiarkowaną poprawę u 17, brak poprawy u jednego chorego. Opisane remisje utrzymywały się do 18 miesięcy. Brak poprawy po zastosowaniu samego tylko propranololu usprawiedliwiał dodatkowe wprowadzenie leków z grupy pochodnych fenotia- zyny, zwykle trifluperazynę. Łączenie tych leków powodowało wystąpienie u chorych senności, zmęczenia i nierzadko depresji.

Stosowanie LBA w przypadkach schizofrenii ostrej o bogatej symptomatologii wymaga ostrożności oraz ciągłej kontroli parametrów fizjologicznych. Od nich bowiem w dużej mierze zależą pozytywne wyniki końcowe leczenia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać...

Zamknij