1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ZESPÓŁ ENCEFALOPATII DIFENYLOHYDANTOINOWEJ

W zakresie uszkodzeń strukturalnych wyodrębniono rzadko występujący zespół „encefalopatii difenylohydantoinowej”. Są to zaburzenia wyższych czynności mózgu, zaburzenia ruchowe i czuciowe ze szczególnie wyraźnie narastającymi objawami móżdżkowo-przedsionkowymi. Ze strony psychicznej występuje wzmożony lub obniżony nastrój i senność [62]. Zespół charakteryzuje się zwiększoną liczbą napadów padaczkowych, pojawieniem się w eeg zmień patologicznych lub ich nasileniem. Mechanizm występowania encefalopatii jest niejasny podnoszona jest patogenetycz- na rola kwasu foliowego, którego stężenie w surowicy u takich chorych zmniejsza się [58].

Podawanie dużych dawek difenylohydantoiny może, oprócz wspomnianych objawów, wywołać uogólnione napady o charakterze tężca tylnego, po którym następuje śpiączka. Znane są również zaburzenia widzenia i smaku. Opisywano porażenia połowicze, które szybko – w ciągu dni – cofały się po odstawieniu leku [38, 51]. Poziom difenylohydantoiny w surowicy w tych przypadkach byl na ogól większy niż ogólnie przyjęte stężenie lecznicze (15 – 25 p,g/ml).

U chorych otrzymujących leki przeciwpadaczkowe opisywano również ubytek komórek Purkinjego w móżdżku, a także w innych obszarach [8, 9, 24, 73, 74], Na temat przyczyn ubytków tych komórek zdania są jednak podzielone.

Neuropatía obwodowa jako powikłanie długotrwałego stosowania difenylohydantoiny została opisana niedawno. Wcześniej donoszono o obwodowych uszkodzeniach nerwowych i rdzeniowych, łącznie z megalo- blastyczną niedokrwistością wywołaną tym lekiem. Brak odruchów kolanowych i skokowych stwierdza się u 18% chorych z padaczką, leczonych difenylohydantoiną [39]. Odsetek ten wahał się w różnych grupach od 7 ,do 29%, był wyższy w grupie wieku 41 – 50 lat. Wydaje się, że istnieje tu korelacja z długotrwałością podawania, a nie dawką leku. W badaniach emg stwierdza się zwolnienie przewodnictwa nerwowego. Ostatnio opisano wydłużenie czasu utajenia w pniowych potencjałach słuchowych i somatyczno-czuciowych. Częściej podnosi się również wpływ przewlekłego stosowania leków na funkcje poznawcze.

Znane są również reakcje miasleniczne, które występowały nawet po pojedynczych dawkach difenylohydantoiny [3],

Metylofenyloetylohydantoina. Jest znacznie mniej toksyczna dla oun niż difenylohydantoina, z wyjątkiem większej toksyczności dla układu krwiotwórczego. Uniemożliwia to wykorzystanie innych zalet tego leku.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Wynik dodatni krztuśca

Wynik dodatni udaje się otrzymać we wczesnym okresie choroby. Natomiast badanie serologiczne (miano aglutynin i wiązanie dopełniacza) dają dodatnie wyniki w późnym okresie choroby —...

Zamknij