, Kliknij i sprawdź niskie ceny na naprawę ekspresów do kawy w https://www.darkcoffee.pl/, restauracja Ursus
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ZMIANY WARTOŚCIOWANIA SEKSU A REGULACJA NORMATYWNA

Seksualność ludzka różni się od zwierzęcej brakiem rytmiki (uniezależnienie od cykliczności rocznej), a więc napięcia mogą być uaktualniane licznymi bodźcami zewnętrznymi o różnej trwałości. Dojrzewanie seksualne człowieka jest dłuższe, mniej schematyczne, nacechowane natomiast plastycznością redukcji i generalizacji bodźców. Ze względu na specyfikę rozwoju fizjologicznego wykształcona została odrębnie i zróżnicowana sfera hedonistycznej, nieprokreacyjnej efektywności działania seksu. Jednakże różnicą najistotniejszą między światem zwierzęcym a ludzkim jest sprawa idei (od symbolu po rozbudowany system etyczny), reguły, w którą wyposaża społeczeństwo człowieka działającego. Homo Jaber ma mechanizm regulacyjny, drogowskaz różny od instynktu. Norma stanowi zasadę podziału dla zbioru ewentualnych działań, tzn. dopuszczalnych i niedopuszczalnych ze względu na wartość sposobów postępowania. Ten mechanizm podziału sposobów postępowania funkcjonuje podobnie dychotomicznie, gdy przedmiotem działania jest sfera techniki czy moralności.

Człowiek jest skazany na wybory, ale nie zawsze ma świadomość wybierania, bo wybór może zastąpić przystosowaniem bezrefleksyjnym, podporządkowaniem się oczekiwaniom zewnętrznym (rytuałowi, normie, innej osobie) czy własnym nawykom działania albo nowym, jednorazowym bodźcom, najczęściej według znanego sobie schematu. Stąd też regulacja normatywna seksu poza małżeństwem i rodzinąŁ jak i w obrębie tych instytucji, jest centralną problematyką socjologii seksu. Jeżeli kryterium postępowania zgodnego i niezgodnego z normą jest orientacja na wartość , to należałoby stwierdzić, czy zachowania seksualne mają taki sam układ odniesienia. Takie pytanie można stawiać z pozycji meta- etycznych i historyczno-porównawczych, doszukując się pierwotnego

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
PROMIENIE RADU – DALSZY OPIS

Stosowanie promieni radu - nawet w przypadkach beznadziejnych - przynosi jednak dużą ulgę chorej przez zatrzymanie krwawień i zmniejszenie się bólów, jeśli więc nie ma...

Zamknij